Danh sách cán bộ - công nhân viên - Trường Mầm non Hòa Phong

Trang nhất » DS CBGVNV

DANH SÁCH CBGV-NV TRƯỜNG MẦM NON HÒA PHONG

STT Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Chức vụ
1 Lê Hạ My Sa 23/10/1989 0935558813 Văn thư
2 Phạm Thị Lai 01/01/1970 0905302122 Hiệu trưởng
3 Nguyễn Thị Hậu 5/10/1984 0934.940576 Giáo viên + TTCM
4 Đinh Thị Liệu 12/12/1972 0903.685910 Giáo viên
5 Nguyễn Thị Lệ Xuyến 15/10/1984 01224467465 Giáo viên
6 Trần Thị Huệ 01/01/1975 Bảo vệ
7 Đỗ Thị Bích Niên 5/1/1979 0906.884157 Giáo viên
8 Đặng Thị Hường 13/05/1980 01266626356 Giáo viên
9 Đặng Thị Quý Liên 25/12/1983 0949.723665 Giáo viên
10 Dương Thị Cử 23/06/1983 0965.336721 Giáo viên
11 Đặng Thị ThanhTịnh 25/05/1982 01223529069 Giáo viên
12 Nguyễn Thị Thuỷ 03/01/1985 0906.440733 Giáo viên
13 Nguyễn Thị Lộc 30/10/1986 0906.440025 Giáo viên
14 Tán Thị Kim Oanh 20/10/1984 01287746843 Giáo viên
15 Trần Đặng Ý Nhi 01/05/1986 0934.723471 Giáo viên
16 Đặng Thị Hồng Thương 30/03/1977 0979.341501 Giáo viên
17 Phạm Thị Tú Nin 20/02/1982 Giáo viên
18 Nguyễn Thị Thanh Hiền 02/12/1987 Giáo viên
19 Nguyễn Thị Nghĩa 24/10/1985 01263781239 Văn thư
20 Nguyễn Thị Quỳnh Lê 07/12/1986 01655224490 Kế toán

   1  2  >> Trang cuối

Tổng cộng có 22 cán bộ - viên chức thuộc 4 tổ