Chương trình Mắt sáng - Dáng cao - Dồi dào năng lượng - Trường Mầm non Hòa Phong

Trang nhất » TIN TỨC » Tin cập nhật » Chương trình Mắt sáng - Dáng cao - Dồi dào năng lượng

2 MC giới thiệu chương trình

Chuơng trình Mắt sáng - Dáng cao - Dồi dào năng lượng

Chương trình Mắt sáng - Dáng cao - Dồi dào năng lượng của công ty Cổ phần Activate với mong muốn đóng góp một phần vào việc hướng dẫn các em học sinh có ý thức hơn về chế độ dinh dưỡng và rèn luyện cơ thể