Công bố công khai quyết toán ngân sách quý 3 năm 2018 - Trường Mầm non Hòa Phong