Thông báo điểm thi của các thí sinh xét tuyển đặc cách giáo viên mầm non - Trường Mầm non Hòa Phong