Thông báo ngày tựu trường, ngày khai giảng năm học 2017-2018 - Trường Mầm non Hòa Phong

Trang nhất » THÔNG BÁO » CBGN-NV

Thông báo ngày tựu trường, ngày khai giảng năm học 2017-2018

Thứ hai - 28/08/2017 05:55
Thông báo ngày tựu trường, ngày khai giảng năm học 2017-2018

Thông báo ngày tựu trường, ngày khai giảng năm học 2017-2018

Trường Mầm non Hòa Phong thông báo cho CBGVNV, các bậc phụ huynh nhà trường về ngày tựu trường, ngày khai giảng.
 
 
                                                                                   THÔNG BÁO
                                                                   Về việc ngày tựu trường và khai giảng
                                                                                Năm học 2017-2018

 
Căn cứ Công văn số 611/PGDĐT-MN ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang về việc Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 bậc học Mầm non,
Trường Mầm non Hòa Phong kính thông báo cho các bậc phụ huynh được biết:
1. Ngày tựu trường: 01/9/2017.
2. Ngày khai giảng: 05/9/2017. (Sau khi lễ khai giảng kết thúc các cháu ở lại học và ở lại bán trú)
Vậy nhà trường kính thông báo đến các bậc phụ huynh đưa con đến trường đúng theo thời gian trên để giáo viên thuận tiện sắp xếp lớp, ổn định nề nếp.
Nhà trường xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:                                                         
- Đài phát thanh xã Hòa Phong (để t/báo);
- Bảo vệ (Dán th/báo);
- Lưu: VT, HSCBNH.                                                             
 
 HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký, đóng dấu)
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn