Trường Mầm non Hòa Phong công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT - Trường Mầm non Hòa Phong

Trang nhất » THÔNG BÁO » Phụ huynh

Trường Mầm non Hòa Phong công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

Thứ năm - 08/11/2018 05:19
Trường Mầm non Hòa Phong công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

Trường Mầm non Hòa Phong công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

Thực hiện Hướng dẫn số 136/PGDĐT-THHC ngày 08/3/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hòa vang về triển khai Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 về ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục. Trường Mầm non Hòa Phong thực hiện công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT.

3 CÔNG KHAI ĐẦU NĂM HỌC 2018-2019


1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
- Cam kết chất lượng giáo dục (Theo Biểu mẫu 01).
- Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục thực tế (Theo Biểu mẫu 02).
- Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được qua các mốc thời gian.
- Kiểm định cơ sở giáo dục mầm non.
2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục
- Cơ sở vật (Theo Biểu mẫu 03).
- Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên (Theo Biểu mẫu 04).
3. Công khai thu chi tài chính

Tác giả bài viết: Văn thư

Nguồn tin: Trường Mầm non Hòa Phong

Những tin cũ hơn